Palīdzi tūlīt

Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”  palīdz Latvijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem, kurus skārušas veselības vai citas sadzīvei un sociālai integrācijai nozīmīgas problēmas. Organizācijas redzes lokā ir vairāk kā 500 mērķgrupas bērni un jaunieši no sociāli mazaizsargātajām grupām  (audžuģimenēm, daudzbērnu, trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, speciālajām internātskolām, bērnu namiem, tai skaitā ar kustību vai garīgās attīstības traucējumiem).

Šis veikals izveidots ar mērķi atbalstīt organizācijas jauniešu, bērnu un ģimeņu talantus, vēlmi iesaistīties līdzekļu piesaistē, kas pēc tam tiks novirzīti organizācijas labdarības mērķu sasniegšanai.

Arī Tu vari iesaistīties projektā, ziedojot šim veikalam savu produkciju. 


0
 .