Lai mēs spētu palīdzēt grūtībās nonākušajām ģimenēm, ļoti nepieciešams arī Tavs atbalsts.  

NODIBINĀJUMS “PALĪDZĒSIM.LV”
Vienotais reģ. Nr. 40008137568
Adrese: Kr.Valdemāra 118, Rīga, LV-1013

NORĒĶINU REKVIZĪTI:
AS “SEB banka”
LV90UNLA0050013761397
SWIFT kods: UNLALV2X

0
 .